Là cán bộ nhà nước lương 3.5 triệu, tôi có thể vay Prudential hay Ngân hàng được không?

Lương tôi 3.5 triệu làm văn thư tại Trường cấp 2 tại Kinh Môn, Hải Dương. Hiện tôi đang có nhu cầu vay vốn qua lương tại prudential hoặc Ngân hàng nào 30 triệu không?. Xin cho tôi biết điều kiện cụ thể. Xin cảm ơn.

Người gửi: Lê Thân

CHUYÊN GIA TRẢ LỜI

Chào bạn,

Hiện tại bạn đang công tác tại trường cấp 2 tại Kinh Môn, Hải Dương với mức lương 3.5 triệu/tháng. Công ty tài chính Prudential có hỗ trợ cho vay vốn tại Hải Dương nhưng chỉ hỗ trợ vay vốn tại Cẩm Giàng. Do đó, điều kiện của bạn không thể hỗ trợ vay vốn tại Prudential. Mời bạn tham khảo qua điều kiện của Prudential như sau:

  • Có độ tuổi từ 21 – 55 (đối với Nữ) và 58 (đối với Nam)
  • Mức lương tối thiểu 5 triệu trở lên và lương chuyển khoản hoặc tiền mặt
  • Có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú dài hạn KT3 (bìa màu xanh) hoặc sổ tạm trú dài hạn KT4 (bìa màu vàng hoặc thẻ) tối thiểu 6 tháng trở lên tại Cẩm Giàng (Thời gian làm việc tại công ty hiện tại chưa đủ 1 năm yêu cầu 02 năm cư trú đối với Khách hàng thuê nhà)
  • Nơi làm việc có thể tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên (Văn Lâm, Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Giang), Hải Dương (Cẩm Giàng)
  • Thời gian làm việc tại công ty hiện tại tối thiếu 3 tháng (Đối với K/H ≥25 tuổi) và 1 năm (Đối với K/H dưới 25 tuổi. Nếu KH chỉ mới làm việc tại công ty hiện tại được 06 tháng thì phải chứng minh đã có 02 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trước đó bằng giấy xác nhận công tác (Chú ý: Kinh nghiệm làm việc tại công ty cũ và mới. Kinh nghiệm làm việc phải liên tục, thời gian chuyển tiếp không quá 30 ngày)).
  • Đối với Công ty TNHH, TNHH MTV, DNTN của Việt Nam yêu cầu phải thành lập ≥ 3 năm và vốn điều lệ (VĐL) ≥ 5 tỷ. (Trường hợp không kiểm tra hoặc không chứng minh được VĐL ≥ 5 tỷ, yêu cầu Công ty thành lập ≥ 5 năm trở lên). Và đối với Công ty  nhà nước, cổ phần, 100% vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh có thể chấp nhận thời gian thành lập 6 tháng trở lên nhưng nếu dưới 3 năm yêu cầu VĐL 9 tỷ trở lên (≥3 năm không yêu cầu VĐL).
  • Có điện thoại bàn tại địa chỉ đang ở hiện tại
  • Không có dư nợ từ nhóm 2-5 tại bất kỳ tổ chức nào

Đối chiếu điều kiện trên thì 02 điều kiện bạn không đáp ứng được là mức lương và khu vực hỗ trợ. Chúng tôi rất tiếc chưa hỗ trợ bạn vay vốn tại Prudential được.

Tuy nhiên, là Cán bộ công nhân viên chức nhà nước. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn vay vốn tại Ngân hàng HSBC với điều kiện phải có hệ số lương 3.3 trở lên. Lương chuyển khoản hoặc tiền mặt không quan trọng miễn là đủ hệ số lương được thể hiện trong quyết định nâng lương mới nhất.

Mời bạn tham khảo điều kiện chi tiết và thủ tục vay vốn tại Ngân hàng HSBC


Comments