Tôi muốn vay vốn bằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ điều kiện thế nào?

Oct-10-1960

Nội dung câu hỏi:

Tôi có bảo hiểm nhân thọ của hãng Prudential được 5 năm và mỗi năm tôi đóng 2 triệu đồng. Tôi đang có nhu cầu vay vốn tiêu dùng thì tôi vay được tối đa được bao nhiêu?.

Người gửi: Nguyễn Bảo Tuấn

CHUYÊN GIA TRẢ LỜI
Chào Anh,

Hiện tại Anh muốn vay vốn bảo hiểm nhân thọ (BHNT). Với bảo phí đóng 2 triệu một năm và đã được 5 năm thì chúng tôi có thể hỗ trợ vay vốn tại Công ty tài chính. Tuy nhiên, hiện tại không rõ Anh đang thuộc đối tượng vay nào. Vì hiện tại Prudential chỉ hỗ trợ cho 3 đối tượng và điêu kiện như sau:
- Có độ tuổi từ 21 – 55 (đối với Nữ) và 58 (đối với Nam) đối với người đi làm hưởng lương. Và chủ hộ KD/chủ doanh nghiệp 65 cho cả Nam và Nữ.
- Là người đi làm hưởng lương hoặc chủ hộ kinh doanh cá thể/ chủ doanh nghiệp
- Đối với người đi làm hưởng lương:
+ Có kinh nghiệm làm việc ≥1 năm trở lên (Có thể tính cả thời gian làm việc ở công ty cũ và công ty hiện tại, thời gian ngắt quãng không quá 30 ngày)
+ Đối với Khách hàng có hộ khẩu TP.HCM (quan hệ là chủ hộ hoặc con/dâu/rể): hiệu lực HĐBHNT ≥1 năm (Acelife ≥ 2 năm)
Đối với Khách hàng cư trú/tạm trú tại HCM, HCM40, Hà Nội, HN40: hiệu lực HĐBHNT ≥ 18 tháng (Acelife không hỗ trợ tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc)
+ Phí bảo hiểm hàng năm ≥1 triệu đối với tất cả các hãng BHNT (Acelife ≥ 2 triệu)

Đối với chủ hộ kinh doanh/Chủ doanh nghiệp:
    Có giấy phép đăng ký kinh doanh/giấy đăng ký thuế tối thiểu 2 năm trở lên
    Có hộ khẩu tại HCM – quan hệ là chủ hộ hoặc con/dâu/rể: hiệu lực HĐBHNT≥ 1 năm (Acelife ≥ 2 năm)
    Có hộ khẩu tại HCM và HCM40: hiệu lực HĐBHNT ≥ 18 tháng
    Có hộ khẩu tại HN và HN40: hiệu lực HĐBHNT ≥ 36 tháng (HĐBHNT Acelife không chấp nhận đối với HN, HN40)
    Phí bảo hiểm hàng năm ≥1 triệu đối với tất cả các hãng BHNT. Nhưng bảo hiểm ACE ≥ 2 triệu
    Có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú dài hạn KT3 (bìa màu xanh) hoặc sổ tạm trú dài hạn KT4 (bìa màu vàng hoặc thẻ). Đối với  
Khách hàng không sống trên địa chỉ hộ khẩu hoặc thuê nhà thời gian cư trú như sau:

K/H có hộ khẩu không sống trên địa chỉ hộ khẩu hoặc K/H có KT3-KT4 yêu cầu thời gian tạm trú tối thiểu 6 tháng trở lên (hoặc 2 năm đối với K/H HCM nếu lương dưới 5 triệu và HN40 và HCM40 lương < 5 triệu và thời gian làm việc < 1 năm). Kể cả K/H đang sống với người thân có tên trong sổ hộ khẩu và không phải là con đẻ hoặc dâu/rể của chủ hộ.

Khách hàng có hộ khẩu tại HCM40 nhưng đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM yêu cầu KT3 hoặc giấy xác nhận tạm trú tối thiểu ≥6 tháng đều được. Hoặc ngược lại, K.H có hộ khẩu tại TP.HCM nhưng đang sinh sống và làm việc tại HCM40 yêu cầu KT3/ hoặc thẻ tạm trú/ hoặc giấy xác nhận tạm trú tối thiểu ≥6 tháng (hoặc ≥2 năm trở lên nếu lương dưới 5 triệu và thời gian làm việc < 1 năm).
Có điện thoại bàn không dây/ hoặc có dây (nếu chưa có bổ sung lắp)

Đối chiếu điều kiện trên thì hiện tại BNHT và biểu phí của Anh hoàn toàn đủ điều kiện. Anh đối chiếu các điều kiện khác xem đủ điều kiện không.

Thân ái,
Comments